Dodatek SEO Simple Joomla 2.5, Joomla 3

Oceń
(21 głosów)
Dodatek SEO Simple Joomla 2.5, Joomla 3

Plugin dla Joomla! 1.5, Joomla! 2.5 oraz Joomla 3.x o nazwie SEO Simple służy do automatycznego generowania meta tagów. Tekst opisu meta tagu Description pobierany jest z pierwszych zdań treści artykułu. W standardowej konfiguracji Joomla opisy meta można ustawić albo globalnie dla całej witryny (wtedy dla wszystkich podstron będzie generowany zawsze ten sam opis witryny), albo na podstawie indywidualnie wpisywanych dla każdego artykułu opisów metadanych. Pierwszy sposób pozostawienia takich samych opisów dla wszystkich podstron jest niezalecany. Drugi sposób opisywania ręcznego metatagów, mimo, że nalepszy, jest niestety najbardziej czasochłonny. W takim momencie dodatek SEO Simple wydaje się być idealnym rozwiązaniem, które wygeneruje zróżnicowane indywidualne  metatagi dla każdej podstrony w naszej stronie zbudowanej w oparciu o CMS Joomla.

W przypadku, kiedy w zakładce przy parametrach artykułu wprowadzimy własny opis metatagów, domyślnie generowany przez SEO Simple opis jest ignorowany.

Dodatkowo plugin SEO Simple pozwala na konfigurację sposobu wyświetlania tytułów stron (elementy witryny znajdujące się w tagu <title>tytuł strony</title>).
Można również określić, czy dodatek SEO Simple ma generować metadane dla strony głównej (na podstawie treści) czy też ma być pozostawiony domyślny opis strony głównej w metatagu.

Parametry konfiguracyjne pluginu:

Opis Meta. Długość
W polu tym określamy ile znaków tekstu ma być umieszczonych w meta tagu Description. Domyślnie ilość znaków ustawiona jest na 200.

Układ tytułu
Domyślnie Joomla 1.5, Joomla 2.5 i Joomla 3 wyświetlają w znaczniku <title> każdej pod strony zawartość tytuł artykułu. Jak ważny jest tag <TITLE> z punktu widzenia SEO, nie trzeba w tym miejscu chyba pisać. Przypomnę tylko, że obecnie jest to chyba najważniejszy element witryny z punktu widzenia wyszukiwarki Google. Dlatego warto w szczególny sposób zadbać o dobre, przemyślane i niepowtarzalne tytuły podstron naszych witryn internetowych.
W dodatku SEO Simple możemy ustawić w jakiej formie mają się generować tytuły naszych podstron.

Możliwości są trzy:
1. [Page title] | [Site Title] - czyli [Tytuł podstrony] [Główny tytuł witryny]
2. [Site Title] | [Page title] - czyli odwrotność ustawienia pierwszego
3. [Page title] - czyli standard Joomla

Separator
Czyli jeden znak, który oddziela zawartość elementów w tytule. Domyślnie jest on ustawion na ('|'), ale może być zmieniony na dowolny inny.

Opcjonalny tytuł strony głównej
W tym polu można określić zawartość tytułu strony głównej witryny. Warto zadbać o wpisanie przemyślanego tytułu strony głównej.

Układ tytułu strony głównej
Ustawienie to pozwala dostosować układ tytułu strony głównej.

Dostępne są cztery opcje:
1. [Opcjonalny tytuł strony głównej] | [Tytuł strony]
2. [Tytuł strony] | [Opcjonalny tytuł strony głównej]
3. [Opcjonalny tytuł strony głównej]
4. [Tytuł strony]

Użyj globalnego opisu Meta Description do strony głównej
To ustawienie posiada dwie opcje:
1. Wczytywanie ogólnego opisu meta, który defioniowany jest w Joomla zakładce Witryna-> Konfiguracja-> Zakładka Witryna-> Pola Metadane -> Opis witryny
2. Generowanie opisu Meta Description strony głównej na podstawie treści znajdujących się na stronie głównej.

SEOSimple Credit Tag
W tym miejcu możemy zdecydować, czy chcemy zamieścić dodatkowy tag meta z informacją o autorach pluginu.

Poniżej można pobrać wersję pluginu SEO Simple dla Joomla! 1.5, Joomla! 2.5 i Joomla 3.

O serwisie Templatki Joomla

Wszystkie templatki Joomla publikowane w naszym serwisie są w pełni darmowe. Templatki są na licencji GNU General Public License lub Creative Commons. Publikowane szablony można legalnie pobierać z naszego serwisu internetowego i wykorzystać do budowy strony witryny internetowej.